مـرکـز اصلی فـروش اگزوز و کاتالیست خودرو در جنـوب کشـور

تولید کننـده اگـزوز با بـرنـد تکـنومافلـرز 

شماره تماس : 07138217259

ورود

حساب کاربری

سبدخرید

مشاهده

اگزوز ماشین

اگزوز ماشین

اگزوز یکی از قطعات بیرونی خودرو است که در بخش زیرین بدنه اتومبیل قرار دارد. این قطعه وظایف مختلفی از جمله انتقال دود های حاصل از بازتاب های شیمیایی و کاهش آلودگی هوا به واسطه کاتالیزور دارد. در این مقاله اگزوز ماشین ازسری مقالات تی ام اگزوز به بررسی کلی این قطعه و انواع آن پرداخته ایم.

اگزوز چیست؟

اگزوز ﻗﻄﻌﻪ‌ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ. ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﺪﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺍﮔﺰﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.۱-ﮐﺎﻫﺶ ﺁﻻﯾﻨﺪﮔﯽ۲- ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﺍ

۳- ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎ

ﺍﮔﺰﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ، ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻣﺎﯼ۸۰۰ ﺩﺭﺟﻪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻗﻄﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩﻭ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ؛ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮﻭﺝ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﺍﻧﺠﯿﻦ (ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ) ﺍﺯ ﺍﮔﺰﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

اگزوز ماشین
اگزوز ماشین

بخش های متفاوت اگزوز چیست

منیفولد خروجی دود، لوله های رابط، لوله اگزوز، منبع صدا خفه کن و لوله پخش کننده دود از قطعات اصلی تشکیل دهنده اگزوز هستند.

منیفولد خروجی: کاربرد منیفولد خروجی دود این است که دودهایی را که از مجاری واقع در سیلندر خارج می­ شوند، به سمت لوله اگزوز منتقل سازد. این قطعه در مدلهایی متفاوت عرضه می­شود.

لوله‌های رابط اگزوز: از این لوله ­ها به عنوان رابط میان منبع، منیفولد دود و سر اگزوز استفاده می­شود. این قطعه دارای یک­ سری استاداردهایی از نظر طراحی می­باشد که با درنظرگرفتن عواملی چون جنس، طول و شعاع قوس­ها و مهم­تر از همه قطر اسمی لوله نقش شگرفی را در کاهش فشار منفی ایفا می‌کند.

منبع اگزوز: کارکرد این بخش از اگزوز اینست که از سرعت گازهای خروجی کم کند و در نهایت صدای خروج گازها را کم وتا مقدار زیادی بی سر و صدا کند. هر یک از منبع ها باتوجه به جنس، ابعاد و ویژگی­ هایشان صدای خاص به خود رادارند.

بخش های تشکیل دهنده اگزوز

سیستم اگزوز (Exhaust system) در حقیقت از سه بخش تشکیل شده است، اما اگر بخواهیم به صورت جزئی تری به این مسئله نگاه کنیم باید گفت این قطعه از پنج بخش تشکیل شده که اکنون به بررسی وظیفه هرکدام از آن ها می‌پردازیم:

منیفولد خروجی

منظور از منیفولد خروجی (منیفولد هوا) همان بخش اول سیستم اگزوز می‌باشد. این بخش دارای دو مدل مختلف درموتور خودرو می‌باشد. منیفولد ها در خودرو هایی که موتور های خطی دارند در یک طرف اتومبیل قرار داشته و درخودرو هایی با موتور خورجینی V شکل نیز در دو طرف آن قرار دارند.

اگزوز ماشین
اگزوز ماشین

در حقیقت، بخش منیفولد خروجی وظیفه راهنمایی کردن دود و گاز تولید شده در سرسیلندر به سمت لوله اگزوز رابرعهده دارد. در نتیجه می‌توان گفت منیفولد ها قطعاتی هستند که وظیفه آن ها دریافت و سپس هدایت دود و گاز ناشی از احتراق در موتور و سیلندر ها به بخشی دیگر می‌باشد.

لوله های رابط

لوله های رابط اگزوز در داخل اگزوز ها به چشم می‌خورند که در واقع منیفولد، انباره و سر اگزوز را به یکدیگر ربط می دهند. طراحان و تولید کنندگان انواع خودرو ها نیز در رابطه با این قطعات دقت و سخت گیری های زیادی داشته وتمام تلاش خود را برای تولید این قطعات با استاندارد های بالا می‌کنند.

جنس لوله ها، طول آن ها، قطر اسمی لوله، و شعاع قوس ها از جمله مواردی هستند که در کارایی و طول عمر مفیداین لوله ها تاثیر بسزایی دارند.

کاتالیست (کاتالیزور)

کاتالیست یا کاتالیزور از جمله قطعات بسیار مهم و کاربردی در خودرو ها است که با داشتن فیلتر های سرامیکی،گاز های سمی و شیمیایی را که از محفظه احتراق خارج می‌شوند تصفیه کرده تا گاز ها و دود خروجی خطری برای محیط زیست نداشته باشند.

برخی از افراد به اشتباه تصور می‌کنند که کاتالیست سبب کاهش شتاب اتومبیل شده و به همین دلیل اقدام به جداسازی آن از اگزوز می‌کنند در صورتیکه کاتالیست در کاهش شتاب اتومبیل هیچ نقشی ندارد.

در نتیجه، وجود کاتالیست در اتومبیل ها بسیار مهم و حیاطی بوده و برای جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ زمین ملزم به تعویض در هر چهار سال یک بار است.

منبع اگزوز یا انباره اگزوز (صدا خفه کن)

از وظایف مهمی که اگزوز انجام می‌دهد، کاهش صدای گاز هایی است که در احتراق موتور تولید می شوند. کم کردن صدای گاز های تولید شده بر عهده مجموعه ای از لوله های سوراخ دار می‌باشد که درون منبع یا انباره اگزوز قرار می‌گیرند.اتفاقاتی که در منبع اگزوز رخ می‌دهند را می‌توان به مکان های آکوستیک شده تشبیه کرد، به گونه ای که با دقت در اتاق ها و یا استودیو های آکوستیک شده متوجه می‌شویم که علاوه بر پوشاندن درب و دیوار ها، سعی می‌کنند در دیوار ها سطوح غیرهمگونی نیز ایجاد کنند تا صدا به طور کامل مدیریت شود. در منبع اگزوز نیز چنین اتفاقی می‌افتد؛ صدای امواج تولید شده در موتور منعکس شده و در نهایت کمتر می‌شود تا صدایی که از گاز ها خارج می‌شود گوش خراش و آزار دهنده نباشد.

لوله پخش کننده دود

پس از اینکه عمل احتراق و فعل و انفعالات مربوط به بنزین در موتور و سیلندر ها صورت گرفت، قسمتی از هیدروکربن نسوخته به همراه دی اکسید کربن و منوکسید کربن وارد منیفولد یا هدرز می‌شوند که از گازی با فشار بالا برخوردار هستند. تمامی گاز ها و دود های تولید شده از سیلندر ها پس از عبور از منیفولد، رابط ها، منبع اگزوز و کاتالیست وارد یک لوله پخش کننده دود اگزوز شده و در نهایت به سمت خارج از خودرو هدایت می‌شوند.

طراحی لوله های پخش کننده دود از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند چرا که اگر به خوبی طراحی نشوند تاثیر منفی در شتاب و کارکرد خواهند داشت.

اگزوز ماشین
اگزوز ماشین

وظیفه اگزوز چیست؟

در اگزوز سازی مجموعه‌ای از قطعات به یکدیگر مونتاژ می‌شوند. در اگزوز ساخته شده برای وسایل نقلیه بسیاری از کارخانه‌ها، اغلب قطعات استفاده شده یکسان و مشابه هستند. هر اگزوز، به طور کلی چندین وظیفه مهم را بر عهده دارد:

این سیستم گازهای آلاینده و محصولات احتراق را از موتور به خارج از خودرو منتقل می‌کند. استفاده از اگزوز سروصدای تولیدی وسیله نقلیه را کاهش می‌دهد. وظیفه دیگر اگزوز، کاهش دما است.

بخش‌های مختلف سیستم اگزوز عبارتند از: کاتالیست، لوله پخش کننده دود، انباره صدا خفه کن، لوله اگزوز، لوله‌های رابط و منیفولد خروجی دود. در ادامه، به ترتیب از نقطه شروع سیستم اگزوز اجزای آن را معرفی خواهیم کرد.

سخن پایانی:

اگر اگزوز خودرو شما دچار ایراد شده و قصد تعویض آن را دارید اما نمی‌دانید که چه نوع اگزوزی برایتان مناسب است، می‌توانید از طریق تماس با مجموعه تی ام اگزوز از مشاوره رایگان تیم متخصص آن بهره مند شده و نسبت به خرید آن اقدام کنید.

شماره تلفن:
07138217259

ایمیل:
egzoztechno@gmail.com

آدرس:
شیراز میدان بسیج، نبش کوچه ۳۸، فروشگاه اگزوز تکنو

مقالات:

  1. منبع اگزوز 405
  2. کاتالیست 206
  3. بهترین اگزوز ایرانی
Scroll to Top