در این مقاله در مورد تفاوت کاتالیزورهای AM و AM-PLUS که در تکنو اگزوز نیز به فروش می رسد، به طور کامل توضیح داده شد. همانطور که پیشتر گفتیم در صورتی که خودرو شما بعد از سال 1394 تولید شده است، باید در مورد خرید کاتالیزور مناسب برای خودرو خود دقت فرمایید تا از روشن شدن مجدد چراغ چک خودرو جلوگیری کنید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با همکاران ما در اگزوز تکنو شیراز ارتباط برقرار کنید؛